Besplatna dostava za kupnju iznad

Uvjeti korištenja

 

Pristupanjem ili korištenjem sadržaja e-zeljezara internet prodaje korisnik bez obzira na način korištenja izrijekom pristaje na korištenje sadržaja i usluga e-zeljezara internet prodaje isključivo na način i u skladu s odredbama uvjeta odnosno u skladu s postojećim uputama na internet stranici te prihvaća sve rizike koje nastaju takvim korištenjem.

Korištenje usluga e-zeljezara internet prodaje odobrava se isključivo punoljetnim i potpuno poslovno sposobnim osobama.

Korištenje usluga e-zeljezara internet prodaje nije dozvoljena maloljetnicima stoga su njihovi roditelji ili skrbnici dužni voditi računa i nadzirati korištenje usluga od strane djece, dok je društvo Dantech Solutions d.o.o. za sve nastale posljedice takvog neovlaštenog korištenja u potpunosti isključena.

Dantech Solutions d.o.o. pridržava pravo izmjene i ukidanja sadržaja internet stranice u svakom trenutku i bez prethodne najave, dok za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz navednih promjena Dantech Solutions d.o.o. ne odgovara. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na internet stranici.

U slučaju postupanja korisnika protivno odredbama uvjeta Dantech Solutions d.o.o. pridržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluga e-zeljezara internet prodaje tom korisniku u svakom trenutku i bez prethodne najave kao i pravo djelomičnog ili potpunog ograničenja pristupa internet stranici i uslugama e-zeljezara internet prodaje u odnosu na tog korisnika.

Ograničenja korištenja

Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno i protuzakonito koristiti internet stranicom e-zeljezara sadržajem koji se prikazuje kao i uslugom e-zeljezara internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama uvjeta i pravnih propisa.

Korisnik se također obvezuje da neće:

·         unositi na internet stranicu ili distribuirati putem iste bilo kakve sadržaje koji su protivni pravnim propisima, uključujući ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne sadržaje te sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost te koji povređuju tuđa prava i interese i slično.

·         unositi ili distribuirati putem internet stranice bilo kakav nelegalan software uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane i slično.

·         koristiti internet stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva, autorska prava ili druga prava i interese trećih osoba.

·         mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na internet stranici.

Izričito je zabranjeno mijenjati , objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver internet stranice osim iznimno ako je takva mogučnost predviđena ovim uvjetima ili je dano prethodno odobrenje društva Dantech Solutions d.o.o.

Iznimno uz prethodno odobrenje društva Dantech Solutiuons d.o.o. istaknutog na internet stranici korisnik ima pravo skidati određene sadržaje, sve uz obvezu korištenja skinutih sadržaja isključivo za osobnu uporabu i u skladu s odredbama uvjeta, te poštivajući autorska i vlasnička prava te druga prava trećih osoba.

Podaci uključujuči i fotografije stavljene na internet stranicu postaju vlasništvo društva Dantech Solutions d.o.o.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog ili protuzakonitog korištenja internet stranice društvo Dantech Solutions d.o.o. pridržava pravo od korisnika potraživati naknadu cjelokupne štete te protiv istog pokrenuti građanske i kaznene sudske postupke, kao i korisniku u cjelosti ili djelomično ograničiti ili uskratiti pružanje usluge e-zeljezara internet prodaje.

Isključenje odgovornosti

Dantech Solutions d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način nastane ili može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s korištenjem ili zlouporabom korištenja sadržaja internet stranice i usluga e-zeljezara internet prodaje, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sadržaja internet stranice i usluga e-zeljezara internet prodaje.

Dantech Solutions d.o.o. nema nadzor nad dokumentima, podacima informacijama i vezama (linkovima) do drugih internet stranica koji su kreirani od strane trećih osoba a sadržani na internet stranici, te se Dantech Solutions d.o.o. u cjelosti odriče svake odgovornosti za točnost, potpunost i dostupnost navedenih sadržaja.

Dantech Solutions d.o.o. ne odgovara za bilo kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti internet stranica zbog bilo kakvih tehničkih razloga.

Dantech Solutions d.o.o. ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa internet stranicama i usluzi e-zeljezara internet prodaje.