Besplatna dostava za kupnju iznad
Naziv Cijena
DTS 514 O FI 40/rupa 6,0mm ALUZINK Metalna okrugla izolacijska pločica
0.20 €
DTS 514 O FI 50/rupa 6,3mm ALUZINK Metalna okrugla izolacijska pločica
0.22 €
DTS 515-U IDP L=35 / 6,1 Teleskopska izolacijska tipla na beton / drvo
0.16 €
DTS 515-U IDP L=60 / 6,1 Teleskopska izolacijska tipla na beton / drvo
0.20 €
DTS 515-U IDP L=85 / 6,1 Teleskopska izolacijska tipla na beton / drvo
0.22 €
DTS 516 U 6,1 X 65 T25 PT1000 Samourezni vijak za beton / drvo
0.24 €
DTS 516 U 6,1 X 85 T25 PT1000 Samourezni vijak za beton / drvo
0.30 €
DTS 516 U 6,1 X 55 T25 PT1000 Samourezni vijak za beton / drvo
0.20 €
DTS 515-U IDP L=105 / 6,1 Teleskopska izolacijska tipla na beton / drvo
0.26 €
DTS 515-U IDP L=135 / 6,1 Teleskopska izolacijska tipla na beton / drvo
0.30 €
DTS 515-U IDP L=165 / 6,1 Teleskopska izolacijska tipla na beton / drvo
0.36 €
DTS 515-U IDP L=185 / 6,1 Teleskopska izolacijska tipla na beton / drvo
0.40 €
DTS 516 U 6,1 X 100 T25 PT1000 Samourezni vijak za beton / drvo
0.35 €
DTS 516 U 6,1 X 120 T25 PT1000 Samourezni vijak za beton / drvo
0.42 €
DTS 516 U 6,1 X 150 T25 PT1000 Samourezni vijak za beton / drvo
0.65 €
DTS 516 U 6,1 X 180 T25 PT1000 Samourezni vijak za beton / drvo
0.85 €
DTS 516 U 6,1 X 200 T25 PT1000 Samourezni vijak za beton / drvo
1.00 €